Het huis na overlijden van je ouders

Het is al zwaar en vervelend genoeg dat je ouders of een van je ouders komt te overlijden. Dan zit je al met genoeg in je maag en dan komt het erven van het ouderlijk huis er ook nog eens bij. Je wilt het verkopen maar dat is zeker niet simpel. Hier worden de belangrijkste zaken besproken.

Eigendom

De eerste vraag is of de overledene de enige eigenaar van de koopwoning was of de mede-eigenaar. Wanneer het de enige eigenaar was valt in zijn geheel in de erfenis. De erfgenamen erven alle rechten en plichten ervan. Zij zijn dan samen verantwoordelijk voor het beheer van de woning. De woning zal dan meestal in de verkoop gaan. Was de overledene een mede-eigenaar van de koopwoning, dan zal het huis gedeeltelijk in de erfenis van de overledene vallen. Dit is onder andere afhankelijk van het testament. Bij gehuwden, geregistreerde partners en samenwoners komt het vaak voor dat de achterblijvende in de woning blijft wonen. De langstlevende zal dan wel de hypotheeklasten moeten betalen. Het is in alle gevallen het beste om een specialist te raadplegen want diverse financiële, fiscale en juridische zaken spelen een rol.

Tijdelijk beheer

Je zal een aantal zaken moet afspreken wanneer de woning onbewoond is en te koop staat. Zo moet de tuin onderhouden worden, er moeten zaken mogelijk worden gerepareerd en post moet ook bijgehouden worden. Al deze zaken kan je het beste onderling afspreken. Houdt ook goed contact met de buren, zodat zij bij geval van onraad jou kunnen bereiken. Ook de inboedel- en opstalverzekeraar moet worden ingelicht van het overlijden. Dan moet je kijken tot welke datum er dekking is na het overlijden. Sommige zaken worden doordat het overgeërfd is gedekt door je eigen verzekering. Om de woning te bewaken kun je een tijdelijk mobiel alarmsysteem aanschaffen.

Verkoop

Gezamenlijke erfgenamen zijn meestal bevoegd om de woning te verkopen. Deze erfgenamen moeten dan in overeenstemming komen met de verkoopprijs, voordat de woning kan worden verkocht. De erfgenamen of de executeur geeft vervolgens de opdracht tot verkoop aan een makelaar. Ook sites als directhuisverkopen.com helpen je bij het verkopen van een woning in bijzondere gevallen als deze.